Uiteraard werkt Fix Fisch B.V. aan het milieu

 

 • In Spakenburg is een biogasfabriek die visafval vergist en omzet in groen gas. Het visafval van Fix Fisch B.V. wordt daar omgezet in groen gas, als duurzaam variant van aardgas
 • Fix Fisch B.V. heeft de mogelijkheid tot elektronisch factureren. Dit scheelt een hoop papier.


Fix Fisch B.V. doet de inkoop zelf bij verschillende afslagen in Nederland, Noorwegen en Denemarken enz. Wij kopen zoveel mogelijk van dagboten en vissersvaartuigen die verantwoordelijk vissen (CVV). Het certificaat verantwoordelijk vissen is ontwikkeld om vanuit de sector aan te tonen dat eigenaren van vissersvaartuigen een verantwoordelijk visproduct aan de wal brengen. Ook letten wij op de vismethodes, zodat de hoogst kwaliteit vis gegarandeerd wordt.

Wij moeten op verantwoordelijke wijze omgaan met de natuurlijke voorraden en dus niet de visbestanden en mariene ecosystemen in gevaar brengen, daarom heeft Fix Fisch B.V. zich MSC gecertificeerd.

Visserijen die het keurmerk MSC verkrijgen, laten aantoonbaar betere milieuresultaten zien. Visbestanden groeien, bijvangsten verminderen en de diverse zeebodems krijgen bescherming. Dit blijkt uit onderzoek waarover onlangs ook het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde.

Onze tonijn heeft een dolfijnvriendelijk label d.w.z. dat wij speciale vangst methodes hanteren om bijvangst van dolfijnen te vermijden. Het veiligstellen van vis, behoud van natuurlijke ecosystemen en de menselijke leefomgeving worden zo gewaarborgd.

Onze gerookte palingfilet heeft het duurzaampalingfonds logo. Sinds 1970 is er een duidelijke afname van de palingstand merkbaar. Natuurlijk herstel is door de vele barrières in de Nederlandse wateren niet of nauwelijks mogelijk. Met menselijke hulp zal herstel van de palingstand (aalstand) sneller mogelijk zijn. Om dit te bekostigen is het Duurzaam Paling Fonds in het leven geroepen, een fonds van Stichting DUPAN. Deze stichting wil met concrete activiteiten de palingstand in Nederland duurzaam verbeteren

 

Ook als het gaat om transport verliest Fix Fisch het milieu niet uit het oog. Zo beschikken we over een bestelbus met zonnepanelen, die de energie voor de koeling opwekken.Kortom: Fix Fisch B.V. zorgt dat de consument de meest milieuvriendelijke keuze kan maken.


Bekijk ook onze MVO verklaring.

 • /  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • 12  
 • 13  
 • 14  
 • 15  
 • 16  
 • 17  
 • 18  
 • 19