Uitgebreide kreeftencapaciteit en levermogelijkheden

Gepubliceerd op: 08-07-2009

Door restauranthouders bestaat er een sterk toenemende vraag naar levende kreeften. Fix Fisch B.V. heeft hierop gereageerd door haar opslagcapaciteit te verdubbelen.

Maximaal 2000 levende kreeften wachten op verzending naar onze klanten.

De verdubbeling van onze capaciteit heeft ook tot gevolg, dat een geheel nieuw filtersysteem is geinstalleerd, waardoor de kreeft in een zo goed mogelijke leefomgeving kan gedijen.

De kreeften worden in aparte bakken per gewichtsklasse bewaard. Ook de Oosterschelde kreeft heeft zo z'n eigen leefruimte.