FIX FISCH B.V. IS GECERTIFICEERD VOOR MSC

Gepubliceerd op: 27-03-2011

Fix Fisch B.V. gaat voor topkwaliteit en duurzaamheid. Daarom heeft MSC, de wereldwijde organisatie, die met de vissers, de visverwerkende industrie, vishandel, milieuorganisaties en natuurwetenschappers samenwerkt om ervoor te zorgen, dat de consument de meest milieuvriendelijke keuze kan maken, Fix Fisch B.V. gecontroleerd, goedgekeurd en gecertificeerd.

Alleen producten uit duurzame en goed beheersbare visserijen mogen het blauwe MSC logo dragen en door Fix Fisch B.V. verkocht worden.
multimedia/nieuws/20110327_msc_logo_fixfisch.jpgHierdoor kan de consument erop vertrouwen, dat de vis die hij/zij op zijn of haar bord krijgt gevangen is volgens de normen van MSC, dus met respect voor het in stand houden van de vissoort.

Het MSC certificaat staat garant voor de traceerbaarheid van de duurzaam gevangen vis, gedurende het gehele productieproces. Er gelden de volgende principes:

  • Instandhouding van de vispopulatie en herstel naar gezonde populaties van beviste soorten.
  • Minimalisering van de impact op het milieu, waarbij het ecosysteem zodanig geregeld moet zijn, dat deze in stand wordt gehouden.
  • Effectief management, dus voldoen aan regelgeving, internationale afspraken en overeenkomsten.