Wist u dat: Fix Fisch B.V. aan het milieu denkt?

Gepubliceerd op: 03-02-2011
  • In Spakenburg is een biogasfabriek die visafval vergist en omzet in groen gas. Het visafval van Fix Fisch B.V. wordt daar omgezet in groen gas, als duurzaam variant van aardgas
  • Fix Fisch Bv heeft de mogelijkheid tot elektronisch factureren. Dit scheelt een hoop papier.
Fix Fisch B.V. doet de inkoop zelf bij verschillende afslagen in Nederland, Noorwegen en Denemarken enz. Wij kopen zoveel mogelijk van dagboten
en vissersvaartuigen die verantwoordelijk vissen (CVV). Het certificaat verantwoordelijk vissen is ontwikkeld om vanuit de sector aan te tonen dat eigenaren van vissersvaartuigen een verantwoordelijk visproduct aan de wal brengen. Ook letten wij op de vismethodes, zodat de hoogst kwaliteit vis gegarandeerd wordt.

Wij moeten op verantwoordelijke wijzen omgaan met de natuurlijke voorraden en dus niet de visbestanden en mariene ecosystemen in gevaar brengen, daarom hebben wij ons MSC gecertificeerd.

Visserijen die het keurmerk MSC verkrijgen, laten aantoonbaar betere milieuresultaten zien. Visbestanden groeien, bijvangsten verminderen en zeebodems krijgen bescherming. Dit blijkt uit onderzoek waarover onlangs ook het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde.

Onze tonijn heeft een dolfijnvriendelijk label d.w.z. dat wij speciale
vangst methodes hanteren om bijvangst van dolfijnen te vermijden. Het veiligstellen van vis, behoud van natuurlijke ecosystemen en de menselijke leefomgeving worden zo gewaarborgd.

Onze gerookte palingfilet heeft het duurzaampalingfonds logo (zie linkerzijde website). Sinds 1970 is er een duidelijke afname van de palingstand merkbaar.
Natuurlijk herstel is door de vele barrières in de Nederlandse wateren niet of nauwelijks mogelijk. Met menselijke hulp zal herstel van de palingstand (aalstand) sneller mogelijk zijn. Om dit te bekostigen is het Duurzaam Paling Fonds in het leven geroepen, een fonds van Stichting DUPAN. Deze stichting wil met concrete activiteiten de palingstand in Nederland duurzaam verbeteren

Kortom: Fix Fisch BV zorgt dat de consument de meest milieuvriendelijke keuze kan maken.