Gerookte Palingfilet Dupan (Duurzaam Paling Fonds)

Gepubliceerd op: 15-03-2012

De meeste palingen bereiken tussen vijf en vijftien jaar verblijf in het zoete water en trekken dan terug naar de paaigronden in de Sargasso zee op de grens van Noord- en Zuid Amerika. De larven laten zich op de stroom mee terugdrijven naar het land van herkomst. Onderzoek heeft aangetoond dat palingen in staat zijn om 6.000 kilometer af te leggen. De metamorfose van larve naar glasaal duurt maar zeer kort. De glasaaltjes leven nog ongeveer twee maanden in continentale wateren en trekken, aangetrokken door de geuren van het zoete water terug naar de riviermonden. Daar ontwikkelen zij zich tot schieraal en trekken weer naar de paaigronden.

multimedia/nieuws/20120315_fixfisch_duurzaam_paling_fonds.jpgSinds 1970 is er een duidelijke afname van de palingstand merkbaar.
Natuurlijk herstel is door de vele barrières in de Nederlandse wateren niet of nauwelijks mogelijk. Met menselijke hulp zal herstel van de palingstand (aalstand) sneller mogelijk zijn. Om dit te bekostigen is het Duurzaam Paling Fonds in het leven geroepen, een fonds van Stichting DUPAN. Deze stichting wil met concrete activiteiten de palingstand in Nederland duurzaam verbeteren
 
De leden dragen een gedeelte van hun omzet af aan Stichting DUPAN.
De consument draagt bij door middel van het Duurzaam Paling Fonds. Het geld dat via het Duurzaam Paling Fonds binnenkomt wordt besteed aan: aankoop van jonge paling (glasaal) om deze uit te zetten op geschikte plaatsen, wetenschappelijk onderzoek van het leven van de paling, de aankoop van volwassen paling (schieraal) om deze vervolgens naar open zee te verplaatsen en tenslotte het onderzoek naar de vermeerdering van paling te steunen.

Met deze financiële bijdragen maakt de consument samen met de leden van NeVePaling blijvend duurzaam herstel en een duurzame exploitatie van een gezond aalbestand mogelijk.

Gerookte Palingfilet Dupan is niet alleen een delicatesse maar ook zeer gezond (vetpercentage van 23,8%; eiwit 17,9%) en leverbaar bij Fix Fisch B.V.