Opening Kreeftenseizoen 2013

Gepubliceerd op: 02-04-2013

multimedia/nieuws/20120402_nieuws_oosterscheldekreeft.jpgDonderdag 28 maart 2013 was het zo ver, de officiële opening van het Oosterschelde Kreeftenseizoen 2013. Het kreeftenseizoen loopt vanaf de officiële opening, de laatste donderdag van maart, tot en met 15 juli.


Oosterschelde Kreeft
De Oosterschelde Kreeft is een bijzonder en uniek 'product' uit de Oosterschelde. Hij is zwarter gekleurd en heeft een afwijkende DNA structuur ten opzichte van de overige kreeften uit de wereld. De Oosterschelde Kreeft heeft tevens een fijnere en zachtere smaak.
Bovendien staat de versheid van de Oosterschelde kreeft (rechtstreeks uit de Oosterschelde naar de restaurants) garant voor een hoogwaardig kwalitatief product. Verder kenmerkt de Oosterschelde Kreeft zich door de duurzame visserijmethode.

Een nadeel is echter dat de prijs relatief hoog is omdat er slechts weinig beschikbaar zijn door een beperkte aanvoer. Tevens is het aantal vissers dat een vergunning krijgt om de kreeft te vangen laag.


Waar komt de Oosterschelde Kreeft vandaan?
Kreeften leven het liefst in een rotsachtige omgeving van de Zwarte Zee, tot aan de Lofoten in Noorwegen.  Gaten en spleten tussen de rotsen bieden het dier schuilplaatsen. In de Oosterschelde komt van nature geen rotskust voor; de bodem van de zeearm is grotendeels zanderig en slikkerig. Er werden pas 150 jaar geleden grote hoeveelheden stenen in de zeearm in de constructie van dijken gebruikt.
In 1883 werd de eerste kreeft in de Oosterschelde gevangen. Later werden alle vangsten nauwkeurig bijgehouden. Daaruit bleek onder andere dat de populatie kreeften bijvoorbeeld na strenge winters bijna verdween, om daarna weer langzaam op te krabbelen.
Kreeften komen als larfje uit een ei en zakken pas na  ± 2 weken naar de bodem. Hierdoor kunnen ze als larven door de stroom overal heen gevoerd worden De kreeftenlarven zijn door die stromingen waarschijnlijk in Zeeuwse wateren beland.


DNA onderzoek
Er was uiteindelijk Europees DNA-onderzoek voor nodig om wat helderheid over de Oosterschelde kreeft te verschaffen. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de smakelijke geleedpotige uit de Oosterschelde herkenbaar afwijkend DNA heeft.
In strenge winters was er veel sterfte door lage temperaturen en de lage zoutgehaltes in de Oosterschelde (omdat zoet water van de rivier de Schelde inliep) zorgde ervoor dat steeds opnieuw de kreeftenpopulatie opgebouwd moest worden vanuit een paar hele sterke kreeften die alles overleefd hadden. Door deze sterke genetische selectie hebben er dus maar weinig kreeften bijgedragen aan het DNA van de huidige Oosterschelde Kreeft. Kreeften elders in Europa hebben veel meer variatie in hun DNA, er is dus een echt verschil!


Drie methoden van de kreeftenvangst (de duurzame visserijmethode)
Er zijn 3 manieren om de kreeften te vangen, namelijk met korven, staand wand of met fuiken:

  1. De korf is een kunststof buis met netwerk die aan een lijn met een anker in de dijk vast gezet wordt. De korven worden geaasd met visafval en worden iedere dag gelicht en opnieuw geaasd.
  2. Staand wand of wargaren is ook van kunststof gemaakt (nylon of perlon). Het is ongeveer 80cm hoog en 100 meter lang, met een lood pees aan de onderzijde en drijvers aan de bovenzijde. Daartussen bevindt zich een fijn net, hier in lopen de kreeften zich vast. Dit net wordt aan twee zijden vastgezet met ankers. Deze netten kunnen meerdere dagen blijven staan en worden met de hand of powerblok aan boord gehaald.
  3. (Schiet) fuiken zijn ongeveer 80cm hoog en voorzien van een schutwand van 5 meter lang en een normale fuik. Ze worden met 10 stuks aan elkaar vast gemaakt, verzwaard en voorzien van twee ankers Deze fuiken kunnen ook meerdere dagen blijven staan en worden met de hand of rol binnen boord gehaald.


Toekomst Oosterschelde kreeft
In de strenge winter van 1963 was het kreeftenbestand bijna geheel verdwenen. Twintig jaar later werd een herstel van het bestand merkbaar en na voltooiing van de Deltawerken ging het steeds beter met de kreeft. Door de bouw van de Oosterscheldekering en de aanleg van de dammen komt er minder zoet water in de Oosterschelde. In de winter houden de kreeften zich schuil in de diepte van de Oosterschelde en in het voorjaar komen zij weer te voorschijn en planten zij zich voort. Ook verschalen zij in deze periode.

Momenteel is er sprake van een goed bestand. Om dit zo te houden zijn beheersmaatregelen noodzakelijk. Te kleine kreeften (kleiner dan 24 cm), kreeften die aan het verschalen zijn en ei dragende vrouwelijke kreeften worden in het water teruggezet.

multimedia/nieuws/20120402_nieuws_oosterscheldekreeft_onder.jpg